30/1/10


Programa de festas del concello da Veiga (2001), unde aparece un artigo extenso de Santiago Somoza titulado "A Veiga Conection II" e subtitulado "Un caso de fiollo".