30/1/10


Programa das festas patronais da Veiga (2004), inclúe uha poesía de Santiago Somoza en varias páxinas titulada "El Liceo Novo", adicada aos fillos dos que foron, que elos tán sendo agora. El autor vai facendo uha descrición da historia del Liceo da Veiga, das distintas vivencias que se tiveron nesta institución veiguesa por parte dos alumnos e profesores.