30/1/10


Entre Galicia e Asturias. Antropoloxía da identidade e da alteridade (1998), de Xerardo Pereiro Pérez. Trátase dun estudio fruito dun traballo de campo coel obxectivo de investigar a identidade nunha área culturalmente galega como é el concello de Boal. El problema de fondo, describe el autor, é a non coincidencia das fronteiras administrativas coas prácticas culturais e lingüísticas.