20/2/09

Poesía completa de Antolín Santos Mediante Ferraría (2009), libro editado pola Fundación Pedro Barrrié de la Maza da Coruña coa colaboración del Instituto da Lingua Galega, unde el autor, Xoán Babarro, fai uha introdución breve sobre a vida deste autor pra despois recopilar toda a súa obra poética, recollida de orixinais, publicaciois en xornais da época, etc., dun poeta como Antolín Santos Mediante que aínda é recordado polos sous antigos alumnos por terras de Taramundi, Piantón e Riotorto.