21/11/08


A herdade que nós temos. Historia da prosa en galego do Eo-Navia (2008), de Suso Fernández Acevedo, publicado pola Universidade de Vigo, trátase dun excelente estudio sobre a prosa da comarca del Eo-Navia desde a época medieval asta os nosos días, desde as diferentes tendencias e temáticas. Un libro, sen dulda fundamental para conocer este xénero literario, mui ben estruturado e sintetizado polo sou autor.