21/11/08


Longalingua nº 11 (2007). Revista da Mesa pola Normalización Lingüística, cuha análise sobre a situación del galego no Eo-Navia, O Bierzo, As Portelas e O Val do Ellas, da autoría de Xosé Henrique Costas González da Universidade de Vigo, unde fai uha exposición da distinta situación da lingua galega nestos territorios e el incumprimento da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias.