24/9/07


O galego exterior ás fronteiras administrativas (1999), de Francisco Xavier Frías Conde. El libro parte da tese de doutoramento deste autor realizada en 1995 na Universidade Complutense de Madrid. Trata todo el galego estremeiro: Eo-Navia, O Bierzo, As Portelas e As Ellas, dende os niveis fónico e morfolóxico e cuha relación de estudios dialectais destas áreas.