24/9/07El serzo no louxado (1995), de Xosé Carlos Álvarez Blanco, da colección Carballo Novo, da MDGA. Uha das mellores obras escritas en galego de Asturias, de lectura obrigatoria en varias universidades, recolle paisaxe e nostalxia pola propia terra dende as vivencias del autor cun impecable vocabulario. El libro ademais acompañanlo numerosas ilustraciois debuxadas por "Nina".