25/9/07Catasol (2002), de Xoán Babarro González, obra sobre un vocabulario básico da comarca del Eo-Navia e a presentación duha relación de textos tradicionais en verso, dirixido especialmente pra nenos.