24/9/07El xabaril que quería engalar e outros relatos (1991). Colección de relatos del autor Xavier Frías Conde, dentro da serie pra nenos Castelo das Letras, editada pola MDGA. Trata dos relatos dun xabaril que quería engalar pitos.