24/9/07
Contos populares da terra Eo-Navia (1992), da serie pra nenos Castelo das Letras da MDGA. Trátase duha relación de contos populares da comarca del Eo-Navia.