24/9/07


21 poemas (2002), de Antolín Santos Mediante Ferraría. Libro editado polo concello de Taramundi e a Asociación Cultural Os Castros, con presentación del alcalde Eduardo Lastra Pérez e dirixido por Xoán Babarro González, é uha antoloxía poética deste autor eonaviego, con poesías tan notables como "O gaiteiro de Vilarede". Un traballo preciso pra conocer a obra literaria dun dos escritores eonaviegos máis comprometidos coel sentir del sou poblo.