27/1/13

Homenaxe aos nosos costumistas (2012): Libro da autoría de Xoán Babarro que ten uha recolleita literaria de varios escritores da comarca del Eo-Navia.