10/5/11Cadernos da Lingua Anexo 8 (2011), editado pola Real Academia Galega, unde o profesor da Universidade de Vigo Xosé Henrique Costas González fai uha descrición de "A lingua galega no Eo-Navia, Bierzo Occidental, As Portelas, Calabor e o Val do Ellas: Historia, breve caracterización e situación lingüística actual".