17/7/10


Literatura dramática e teatro en galego do Eo-Navia (2009), de Rita Bugallo González, publicado pola Universidade de Vigo, trátase dun excepcional traballo sobre el teatro del Eo-Navia, con textos dramáticos inéditos e a reprodución de varios fragmentos de obras.