16/5/10Revista Raigame nº 32 (2010), editada pola Deputación de Ourense, que contén un artigo titulado "Os cabazos de madeira no Eo-Navia", de Carlos Xesús Varela Aenlle, unde se describen os últimos exemplares existentes no Eo-Navia desta subtipoloxía de cabazos.