25/9/07Un lustro de relatos cortos (2007), editado pola Asociación El Carpio de Grandas de Salime, é uha selección de relatos unde existe un escrito en galego de Asturias por Cristóbal Ruitiña Testa de Penafonte, titulado "As truitas".