24/9/07


Toponimia del Eo-Navia (2000), de Carlos Xesús Varela Aenlle, editada pola MDGA, recolle boa parte da toponimia tradicional maior da comarca del Eo-Navia, comparando a forma castelá coa forma tradicional galega de Asturias, cuha pequena introdución sobre a situación toponímica eonaviega na actualidade e uha serie de apreciaciois sobre diversas formas nos dezaoito concellos eonaviegos asturianos.