23/9/07


Guía bibliográfica del gallego asturiano y la tierra Navia-Eo (1999), editada pola Consellería de Cultura del Principado de Asturias e da autoría de Ramiro Xavier Barcia López, é un libro que recolle todas as publicaciois del Eo-Navia en distintos idiomas e normativas, preciso sen dulda pra poder afondar en todo el que se publicou na comarca del Eo-Navia dende hai tempo e uha guía dividida nuha clasificación alfabética, temática e de colecciois de libros e revistas.