25/9/07


Na boca de todos (2006). Antoloxía poética del Eo-Navia, coordinada pola escritora santiseira Aurora Rivas, unde se inclúen dende autores eonaviegos a asturianos occidentais e promovida pola Concellería de Cultura del Concello da Veiga. Nesta antoloxía pódense atopar interesantes poemas de Crisanto Veiguela Martins, Victoria Veiguela, Xavier Frías Conde, etc.